Afschaffing forfaitaire regeling vanaf 01.01.2028

20/07/21

Via de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's, heeft KVABB, die in deze raad zetelt, mee onderhandeld voor het uitstel van de afschaffing van de forfaitaire regeling.

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO heeft op 10 november 2020 aan de Minister van Financiën een nota bezorgd over de opmerkingen van de betrokken beroepsorganisaties over het voorstel tot afschaffing van de forfaitaire regeling. Aanvankelijk werd voorzien om de forfaitaire regeling af te schaffen vanaf 1 januari 2023.

De Ministerraad van 9 juli 2021 heeft een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde (btw) goedgekeurd die o.a. de bijzondere regeling inzake de forfaitaire grondslagen van aanslag opheft.

Initieel werd in het voorontwerp van wet voorzien dat de afschaffing zou ingaan vanaf 1 januari 2027. Na tussenkomst van de HRZKMO zal nog bijkomend één jaar uitstel worden gegeven waardoor het forfaitair systeem pas op 1 januari 2028 afgeschaft zal worden. Belastingplichtigen die vanaf 1 januari 2022 de bijzondere regeling zouden willen gebruiken, zullen dat evenwel niet meer kunnen.

U kan het volledige voorstel HIER lezen.

Bron: HRZKMO

 


terug