Uiterste indieningsdata aangiften voor de 'forfaitaire belastingplichtigen'

9/09/21

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is vrijdag 10 december 2021, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web).

De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met dinsdag 11 januari 2022 voor het indienen van een elektronische aangifte via MyMinfin (Tax-on-web). (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte).

Forfaitaire grondslagen van aanslag inzake inkomstenbelastingen – 2021.

Bron: Fod Financiën


terug