Man en vrouw in de vennootschap: de hemel op aarde of de hel?

WEBINAR
GENT
25/11/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Guy POPPE

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


DEZE WEBINAR GAAN NIET DOOR.
We hernemen dit onderwerp in de planning van 2022.

kristel@kvabb.org


Man en vrouw in een vennootschap
De hemel op aarde of de hel?
Bij het opmaken van de statuten van een vennootschap tussen echtgenoten wordt vaak niet stilgestaan bij de gevolgen van problemen in de huwelijksrelatie op de werking van de vennootschap. En wanneer er enkele jaren later een echtscheiding volgt, kan dat een dure misser zijn…

De wet van 17 juli 2018 wijzigde het huwelijksvermogensrecht op een aantal punten, onder meer wat betreft aandelen en bezoldigingen in een gemeenschaps (wettelijk)stelsel. En ook het nieuwe Wetboek vennootschappen wijzigt het vennootschapsrechtelijk landschap grondig.
Ten onrechte gaat men ervan uit dat het inschrijven op naam van een partner volstaat om een vergoeding te vermijden bij echtscheiding. De vermogensrechtelijke aspecten, die beheerst worden door het huwelijksvermogensrecht vallen niet steeds samen met de lidmaatschapsrechten, die door het vennootschapsrecht worden beheerd.

Kortom, om alle aandachtspunten, zowel preventief als curatief worden in het nieuwe kader geplaatst, en dit op het niveau van de cijfermatige beroepsbeoefenaar.

Huwelijksvermogensrecht
We starten met een korte uiteenzetting over de basisprincipes van het huwelijksvermogensrecht, om deze vervolgens toe te passen op concrete situaties.
Fiscale gevolgen van het gekozen huwelijksstelsel
In het tweede deel analyseren we de fiscale aspecten van de keuze voor een bepaald huwelijksstelsel. Zo is de afgelopen meermaals de vraag gerezen in welke mate het huwelijksvermogensrecht doorwerkt op de aftrekbaarheid van kosten van activa die door de huwelijksgemeenschap zijn gefinancierd, of de daarop verwezenlijkte meerwaarden.
Komen aan bod:
- Hoe moet ik bewijzen dat het kapitaal/inbreng met “eigen” gelden is gefinancierd ? Wat is het belang ervan ?
- Kan mijn partner in het kader van de vereffening-verdeling na echtscheiding een vergoeding vragen voor de aandelen die uitsluitend op naam van de andere partner zijn ingeschreven ?
- Komen dividenden toe aan het gemeenschappelijk vermogen, of zijn het eigen goederen ?
- Is het zinvol om een uittredingsregeling op te nemen in de statuten, of een formule om de waardering vast te leggen ?
- Kan het “oppotten” van geld in een vennootschap door de andere partner bij echtscheiding aangevochten worden ?
- Wat is het verschil tussen lidmaatschapsrechten en vermogensrechten ?
- Kan de echtgenoot vorderingen stellen over het door de vennootscghap opgebouwd clientele ?
- Is een 50 % - 50 % verhouding in het aandelenbezit een voor-of nadeel ?
- Is scheiding van goederen de zaligmakende oplossing ?
- Kan een onroerend goed dat uit de gemeenschap wordt gefinancierd voor 100 % afgeschreven worden als slechts één partner het beroepsmatig gebruikt?Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
GENTterug