Voordelen van alle aard 2015 - renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet

26/02/16

Het Staatsblad van gisteren heeft een koninklijk besluit dd.22.02.2016 gepubliceerd tot wijziging van art.18 van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet.

Aanslagjaar 2016

Hypothecaire leningen (jaarlijks lastenpercentage)

  • met gemengde levensverzekering : 2,47%
  • andere leningen : 2,41%

Financieringen (maandelijks lastenpercentage)

  • lening om de aankoop van een wagen te financieren : 0,09%
  • andere financieringen: 0,20%

Rekening-courant (jaarlijks lastenpercentage)

  • 8,16%

terug