Termijnen neerlegging jaarrekening

26/07/20

De vele meldingen die we ontvingen met betrekking tot de termijnen neerlegging van de jaarrekening zijn niet in dovemansoren gevallen. Wij hebben met aandrang begrip gevraagd aan minister van Economie Muylle en aan de administratie voor deze problematiek en hebben – mede dankzij jullie steun – gehoor gekregen. 

Het advies 2020/08 van de CBN bevestigt dat het uitstel van de algemene vergadering (op basis van het KB nr 4 van 9 april 2020) tot gevolg heeft dat ook de termijn van neerlegging van de jaarrekening bij de NBB mee verschuift. Bovendien wordt de maximale termijn van zeven maanden, te tellen vanaf de datum van het afsluiten van het boekjaar, bij gebrek aan een algemene vergadering eveneens verlengd met tien weken. Ten slotte verschuift ook de termijn voor de heffing van de bijdrage voor laattijdige neerlegging met tien weken.

Bovendien werd het Ministerieel Besluit van 16 juli 2020 gepubliceerd, waardoor de rechtspersonen waarvan de jaarrekening werd afgesloten tussen 1 september 2019 en 31 december 2019 en die hun jaarrekening hebben neergelegd voor de elfde maand volgend op de afsluiting van het boekjaar, worden vrijgesteld van de bijdrage voor laattijdige neerlegging. Er is met andere woorden een algemene vrijstelling van de bijdrage tot en met 31 oktober 2020. Op te merken valt wel dat de bestuursaansprakelijkheid in geval van laattijdige neerlegging van de jaarrekening onverkort blijft gelden, zelfs al is er een vrijstelling voor de bijdrage voor laattijdige neerlegging.

Met confraternele groeten,

Bron: Itaa


terug