Enquête UNPLIB: de vrije beroepen tegenover een tweede golf van de Covid-19 crisis

22/10/20
Tegenover de tweede golf van de Covid-19 crisis heeft UNPLIB contact opgenomen met onze nieuwe Ministers om hen attent te maken op de effecten op de activiteiten van de Vrije Beroepen.
We nodigen u uit om deel te nemen aan deze nieuwe enquête. Deze zal ons toestaan uw zorgen, prioriteiten en verzuchtingen bij onze Autoriteiten kenbaar te maken.

Gelieve deze enquête tegen 25 oktober in te vullen. We zien de eerste van onze bevoegde ministers immers direct daarna, andere gesprekken zullen volgen.

Bernard Jacquemin
Voorzitter UNPLIB

U kan hier deelnemen aan de enquête.terug