Permanente vorming: minimum aantal vormingsuren teruggebracht tot 100u. over 3 jaar

24/11/20

Permanente vorming 2020

23 Nov 2020

2020 is een jaar om niet snel vergeten, zowel familiaal als privé heeft ieder van ons onder COVID-19 geleden.

Toch mogen we de moed niet verliezen en dienen we positief vooruit te kijken en samen hopen op betere tijden.
Maar zeker ook dit jaar is en blijft permanente vorming belangrijk en streeft het Instituut ernaar om de nodige flexibiliteit hierrond aan de dag te leggen zodat u onder aangepaste omstandigheden vorming kan blijven volgen.

Daarom heeft de Raad reeds in maart, april en september van dit jaar u meegedeeld dat de vormingen op afstand meetellen als categorie A (volgens de huidige norm permanente vorming IAB) en zonder beperking van de 20% (volgens de huidige norm permanente vorming BIBF) en dit tot 31/12/2020.

De Raad van het Instituut heeft nu ook beslist dat het minimum voor het totale aantal te volgen uren tijdens de periode van drie opeenvolgende jaren waarin het jaar 2020 voorkomt, uitzonderlijk wordt teruggebracht tot 100 u. (i.p.v 120 u. zoals voorzien in de norm permanente vorming). Dit zal dus ook gelden voor de drie opeenvolgende jaren tot 2022 inclusief.

Het jaarlijks minimumaantal te volgen vormingsuren van 20 u. volgens de IAB-norm blijft van kracht en gaat naar een minimum van 20 u. voor de accountants en fiscaal accountants (BIBF-norm).

Neem even de tijd en ga na of u aan deze nieuwe tijdelijke voorwaarden voldoet, zo niet raden wij u aan de kalenders van de vormingsoperatoren te consulteren en nog bijkomende vormingen te volgen.

Indien u reeds vormingen gevolgd heeft bij niet-erkende vormingsoperatoren, u werkzaam bent in het buitenland of u heeft een specifieke specialisatie, dan kan u steeds kosteloos een individueel erkenningsdossier indienen (zie art. 7.3 norm permanente vorming IAB).

Vandaag zijn de normen en procedures permanente vorming van het vroegere BIBF en IAB nog steeds geldig en dit tot 31/12/2020, waarna een nieuwe norm inwerking zal treden. Deze ligt vandaag ter goedkeuring voor bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Mocht u door uitzonderlijke omstandigheden niet aan het minimumaantal vormingsuren komen, kan u ons hierover steeds informeren, zodat u aan uw wettelijke en deontologische verplichtingen kan voldoen en om in de toekomst onnodige administratieve kosten te vermijden.

U kan steeds contact opnemen met het secretariaat van de Cel Permanente vorming (pvfc@itaa.be).

Blijf u en uw naasten goed verzorgen.

Bron: ITAA Actua

terug