Brief naar Minister Van Peteghem en het Diensthoofd administratie Afdeling Financiën: ONMOGELIJKHEID om correcte fiches in te dienen

25/02/21
Geachte,

Als beroepsvereniging, hebben we een brief gestuurd naar de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, en het Diensthoofd Adminstratie Afdeling Financiën, met de nodige argumentatie waarom de cijferberoepers de fiches 281.20 ONMOGELIJK correct kunnen indienen tegen 28.02.2021.
Volgende argumentering werd gebruikt:
  • De intrestvoet van de Rekening Courant is op dit moment nog niet gekend
  • De sociaal verzekeringsfondsen hebben hun fiscale fiches betaalde bijdragen nog niet klaar.
We vroegen uitstel om de fiches wel correct te kunnen indienen, en enige soepelheid om geen boetesysteem te hanteren bij laattijdige indieningen.

Vriendelijke groet,
Ludo Van den Bossche
Voorzitter KVABB - CRECCB

terug