Zakelijke rechten anno 2022

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)
28/11/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Philippe SALENS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven kristel@kvabb.org


Inhoud:
Er waren toch redelijk wat wijzigingen aan het zakenrecht / goederenrecht. Dit is een onderschatte materie die we best nog even opfrissen!
De wet van 4 februari 2020 is in werking getreden op 1 september 2021 en voert het boek 3 “Goederen” in in het nieuw Burgerlijk Wetboek.
Tijdens het seminarie bespreken we een aantal algemene bepalingen die van belang zijn voor de zelfstandige onroerende zakelijke gebruiksrechten (vruchtgebruik, erfpachtrecht en opstalrecht) en bekijken we wat het nieuw recht wijzigt aan deze rechten. Daarbij wordt uiteraard de nodige aandacht besteed aan de fiscale implicaties van deze wijzigingen. Tijdens het seminarie wordt vooral gefocust op structuren waarbij de vennootschap het zakelijk gebruiksrecht heeft en de bedrijfsleider/aandeelhouder de bezwaarde eigendom. Onder meer volgende vragen zullen beantwoord worden:
- Kan het nieuw recht toepast worden op het ‘oude’ structuren? Zo ja, is daarvoor een notariële akte vereist?
- Kan afgeweken worden van het nieuw recht? Zo ja, heeft dit fiscale gevolgen?
- Wordt bij de vestiging / overdracht van een onroerend zakelijk gebruiksrecht fiscaal een meerwaarde (die eventueel gespreid belast kan worden) dan wel een gewone winst gerealiseerd?
- Wat gebeurt er wanneer de blote eigenaar en de vruchtgebruiker samen de volle eigendom verkopen?
- Kunnen onroerende zakelijke gebruiksrechten vervroegd beëindigd worden? Zo ja, is er dan een evenredig registratierecht verschuldigd?
- Wie moet het onroerend goed onderhouden en herstellen?
- Kan de titularis van het zakelijk gebruiksrecht verbeteringen aan het onroerend goed aanbrengen? Zo ja, moet de bezwaarde eigenaar op het einde van het zakelijk gebruiksrecht een vergoeding betalen voor deze verbeteringen?

Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar


Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €


Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)terug