Grootte van de vennootschap

WEBINAR
WEBINAR (Regio Geel)
10/11/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Yves VERDINGH

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven. kristel@kvabb.org

Deze webinar stond gepland op 27.09.2022, maar wordt verschoven naar 10.11.2022.

Inhoud:
De criteria om de grootte van een vennootschap te bepalen, zijn al meermaals aan wijzigingen onderhevig geweest. Hierdoor is al te vaak gebleken dat bedrijven van oordeel zijn dat ze niet meer als een KMO worden beschouwd, terwijl dit wel nog het geval is. Een pijnlijke (en fiscaal dure) beslissing waarvoor men zich best kan behoeden.
Vandaar de noodzaak een goeie basiskennis te bezitten van dit befaamde art. 15 W.Venn/art. 1:24 WVV – vaak omschreven als één van de belangrijkste fiscale artikelen – en deze kennis ook regelmatig eens aan een update te onderwerpen.
In dit seminarie wordt eerst en vooral gedefinieerd wat onder het nieuwe WVV onder een kleine vennootschap moet worden verstaan. De toepasselijke criteria worden nauwgezet geanalyseerd, rekening houdend met de nieuwe definitie die het WVV voorziet voor het begrip “personeel”. Vervolgens wordt nagegaan wanneer een vennootschap van klein naar groot kan overgaan (en omgekeerd). Ook wordt er besproken hoe de regels moeten toegepast worden in het geval van nieuwe vennootschappen. Hetzelfde geldt in geval van een langer of korter boekjaar.
Yves Verdingh loodst ons helder en probleemloos doorheen de verschillende wetgevingen.


Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Geel)terug