Hoe inbreng van handelsfonds of eenmanszaak in de vennootschap optimaliseren?

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)
24/10/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Patrick HUYBRECHTS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven. kristel@kvabb.org

Deze webinar werd verplaatst van 27.10.2022 naar 24.10.2022.

Inhoud:
Hoe inbreng handelsfonds of eenmanszaak in vennootschap optimaliseren (na hervormingen van het Vennootschapsrecht en het WVV)
Is een vennootschap interessanter dan verder te werken als zelfstandige, ook na de hervormingen ?
Hoe en op welke wijze kan de eenmanszaak dan ingebracht worden in de vennootschap ?
De inbreng van een bestaande activiteit in een vennootschap is complexer en delicater dan vaak gedacht, met de nodige problemen achteraf.
Enige voorzichtigheid is geboden.
Deze webinar geeft u een handleiding voor de belangrijke acties die u moet kennen en toepassen om een inbreng succesvol af te ronden.
Hoe inbreng succesvol uitvoeren, wat u moet kennen en toepassen!
- Wat kan het voorwerp uitmaken van een inbreng?
- Wat met het cliënteel van een arts die tot een groter geheel behoort (gezamenlijke praktijk, ziekenhuis, …)?
- Op welke wijze kan de overdracht tot stand gebracht worden?
- Is er een verschil tussen een eenvoudige verkoop of een inbreng in kapitaal ? Zijn er fiscale gevolgen?
- Tegen welke waarde moeten/kunnen activa en passiva ingebracht worden?
- Is een retroactieve oprichting/inbreng mogelijk?
- Hoe werkt in de praktijk een vergoeding die bestaat uit een percentage op de omzet van de volgende jaren?
- Is het mogelijk om het klantenbestand te verhuren in plaats van in te brengen?
- Welke fiscale principes gelden ingeval van gerealiseerde meerwaarden in de personenbelasting?
- Kan de overdracht altijd genieten van het vrijstellingsregime van BTW in toepassing van art 11 W.BTW?
- De overdracht omvat ook een onroerend goed. Wat is het stelsel van de registratierechten?
- Aandachtspunten voor de vennootschap na de inbreng is doorgevoerd?
- Wat met een uitgestelde betaling?
- Gelden de principes van het belangenconflict?


Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)terug