De financiële verantwoordelijkheden van bestuurders

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)
15/11/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Diederik BRULOOT

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
In deze webinar analyseert Prof. Diederik BRULOOT de verantwoordelijkheid van bestuurders om de financiële toestand van de vennootschap op te volgen. Deze verantwoordelijkheid en het bijhorende aansprakelijkheidsrisico komt sinds de hervorming van het vennootschapsrecht immers op verschillende plekken veel nadrukkelijker op de voorgrond. De precieze draagwijdte voor de praktijk is evenwel niet altijd even duidelijk.
Het opvolgen van de financiële toestand van de vennootschap is één van de fundamentele verplichtingen van bestuurders van rechtspersonen. Het WVV zet deze verantwoordelijkheid veel meer dan vroeger in de verf. Opzet van de deze uiteenzetting is om de precieze draagwijdte van de verschillende verantwoordelijkheden van bestuurders in dit verband voor de praktijk te duiden.
Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:
- Algemene verplichting tot opvolging continuïteit
- Verplichtingen en aansprakelijkheid bij uitkeringen (liquiditeitstest; bijzondere verplichtingen bij interimdividenden, financial assistance en kwijtschelding (oude) volstortingssschuld))
- Alarmbelprocedure
- Wrongful trading
– Aangifteplicht faillissement


Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar


Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)terug