Nota regeerakkoord

22/10/20
Geachte mevrouw,
Geachte heer,

 

Op 20 oktober heeft het bureau van de Hoge Raad zich gebogen over de synthesenota van het regeerakkoord De Croo waarin heel wat onderwerpen staan die relevant zijn voor de KMO. In deze synthesenota volgt een oplijsting van de voornaamste maatregelen.

 

Ter informatie stellen wij u deze nota graag ter beschikking.

 

Hopend u hiermee van dienst te zijn, verblijf ik,

 

Met vriendelijke groeten,


Marc Hoogmartens, Secretaris Generaal

terug