Vruchtgebruik - Opstal - Erfpacht anno 2022 in de praktijk

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)
12/12/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Leo DE BROECK

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
De toepassing en regels met betrekking tot het vruchtgebruik en de andere tijdelijke genotsrechten zijn bijgestuurd. Hoe komt dit tot stand en hoe zit dat boekhoudkundig, fiscaal en juridisch ineen? Meester Leo De Broeck gaat het onder meer hebben over de haalbaarheid van nieuwe constructies waarbij gebruik wordt gemaakt van vruchtgebruik, erfpacht en opstal. Met focus op de fiscale aspecten van de vestiging, tijdens en op het einde van een recht van vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Zowel in de vennootschaps- als personenbelasting. Er wordt onderzocht wat de voordelen, nadelen of risico’s van zakelijke genotsrechten zijn. Vanzelfsprekend zal er ruim voldoende aandacht zijn voor recente ontwikkelingen, zoals implicaties van de nieuwste antimisbruikbepalingen en de kostenverwerping op basis van artikel 49 WIB92 (cf. bezoldigingstheorie). Het spreekt voor zich dat u een grondige en kritische analyse krijgt van de belangrijkste ontwikkelingen zowel op het vlak van de rechtspraak, rechtsleer als voorafgaande beslissingen.

Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €


Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)terug