Fiscaliteit en successieplanning via de levensverzekering - De nieuwe 80%-regel

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)
7/03/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Bart CHIAU

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
Hoe te gebruiken – wat is vandaag nog mogelijk – wat zijn de voordelen ?
Deze webinar geeft een praktische handleiding in het optimaal gebruik van een levensverzekering bij een efficiënte successieplanning.
Levensverzekeringen kunnen een ideaal en eenvoudig instrument zijn bij successieplanning in functie van:
- als middel om aan vermogensoverdracht te doen
- als middel om de specifieke wensen bij de successieplanning te realiseren
- als instrument om successierechten te besparen
Bovendien is er in april 2022 een nieuwe circulaire verschenen over een nieuwe berekeningsmethode van de 80%-regel. Als zelfstandige reken je niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er aan aantal opties om aanvullend aan pensioensparen te doen. Het aanvullend pensioenkapitaal dat een zelfstandige opbouwt binnen een IPT-verzekering, mag echter niet meer bedragen dan 80% van het normale bruto jaarloon van het laatste jaar. Bij de bepaling van dit maximumbedrag, wordt ook rekening gehouden met het geraamde wettelijk pensioen. Maar de berekeningsmethode van die raming werd begin april aangepast door een nieuwe circulaire van de FOD Financiën.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)terug