Beleggen in de vennootschap: goede beslissing?

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)
7/11/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Marc GIELIS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
De vennootschap is na verloop van jaren vaak een soort 'spaarpot' geworden. Daarbij rijzen heel wat vragen:
- Wat te doen met liquide overschotten in uw vennootschap?
- Is dit immers wel een interessante vermogensstrategie en zo ja, waarin belegt de vennootschap dan het best?
- Doet zij dat via haar bankier of vermogensbeheerder en met welke beleggingsinstrumenten?
- Of is het beter te beleggen in vastgoed? Hierbij speelt de hoop op een hoger rendement en de mogelijkheid van lagere rentevoeten in geval van lening. Natuurlijk kan ook overwogen worden de reserves van de vennootschap naar het privévermogen over te halen.
De fiscale spelregels zijn hierbij van belang, maar de beleggingskeuze gaat verder dan dat. Ook een blik op de langere termijn is immers raadzaam, wat leidt tot een evenwichtige successieplanning.Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar


Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)terug