Minister Van Petegehem antwoordt op vragen van de KVABB

9/12/21
Geachte,

KVABB kreeg de mogelijkheid om samen met het NSZ Minister Vincent Van Peteghem een tweetal vragen te stellen. Hierbij de antwoorden van de minister:


1. Wij verwachten dat?de fiscus een begeleidende, adviserende rol opneemt bij een belastingcontrole en niet meteen uitgaat van bewuste fraude.?In welke mate wordt hiermee rekening gehouden in uw actieplan?? 

Vincent Van Peteghem: “We moeten vanuit de FOD Financiën inzetten op een klantgerichte dienstverlening. Hoe zorgen we dat alles tijdig en correct gebeurt? Bijvoorbeeld door een begeleidend schrijven toe te voegen aan de belastingbrief, zodat duidelijk wordt waarvoor de middelen gebruikt worden. Ik denk ook aan de aangiftetermijnen. Ook die moeten we aanpakken. De zelfstandige moet uiteindelijk in staat zijn om zelf zijn belastingen aan te geven. Dat vraagt tijd. Daar werken we aan en zetten we stappen vooruit.” 

 

2. De communicatielijnen tussen boekhouders en fiscalisten en de ambtenaren van FOD Financiën moeten ook beter worden opengehouden. Volgens de bij NSZ aangesloten beroepsfederatie KVABB weigert de fiscus telefonische vragen te beantwoorden en verwijzen ze consequent naar de schriftelijke verhaalmogelijkheden. 

Vincent Van Peteghem: “De diensten binnen de FOD Financiën moeten meer klantgericht gaan werken. Vandaar dat wij blijven inzetten op veel overleg. We zitten in een bepaalde procedure hieromtrent en de wijzigingen daaromtrent vragen tijd. We kunnen nu bijvoorbeeld nog niet garanderen dat in geval van de terugbetaling van de belasting, deze voor elke zelfstandige binnen een bepaalde termijn zal zijn. We moeten de bezorgdheden van de honderden tot duizenden leden van beroepsorganisaties zoals de KVABB meenemen.”

Ludo Van den Bossche
Voorzitter KVABB

terug