Fiscale gevolgen van het nieuwe wetboek van vennootschappen

DE MONTIL NV
Moortelstraat 8
1790 AFFLIGEM (ESSENE)
29/01/20 Van 13:30 tot 16:30 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Yves VERDINGH

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


OPEGELET NAMIDDAGSEMINARIE! 13.30u. - 16.30u.

Volledige bespreking van de fiscale gevolgen van het nieuwe WVV : afschaffing bepaalde vennootschapsvormen, afschaffing van het kapitaalbegrip, VZW die commerciële activiteiten mogen uitvoeren, impact op VVPRbis regime etc.
Het maatschappelijk kapitaal fiscaal doorgelicht
Het nieuwe wetboek van vennootschappen heeft het maatschappelijke kapitaal afgeschaft (behalve voor de NV).
Dit betekent echter niet dat er vanuit een fiscaal oogpunt toch sprake kan zijn van kapitaal.
Daarnaast zijn er verschillende belangrijke aandachtspunten die niet uit het oog mag verloren worden zelfs indien het kapitaal vanuit een fiscaal oogpunt als kapitaal kan beschouwd worden.
Men denke maar aan kapitaalvermindering nadat reserves werden vastgeklikt, nadat een inbreng in geld werd gedaan in het kader van de VVPR-regeling, nadat een kapitaalvermindering door inbreng van aandelen is gebeurd (de zgn. “interne meerwaarde”) enzovoort.
Ook de financiering van een kapitaalsvermindering kan op de aandacht van de fiscus rekenen , men denke aan de aftrek van de interest indien de kapitaalvermindering met schuld werd gefinancierd.
Tijdens deze uiteenzetting wordt uitgebreid stilgestaan bij deze verschillende aandachtspunten, zowel in hoofde van de vennootschap die de kapitaalvermindering doet als in hoofde van de vennootschap-aandeelhouder.

Programma:
13.00u. Onthaal
13.30u. Start seminarie
15.00u. Pauze
16.30u. Einde seminarie

Locatie

DE MONTIL NV
Moortelstraat 8
1790 AFFLIGEM (ESSENE)terug

Erkenning