De aangifte in de nalatenschap

HOTEL VAN DER VALK ANTWERPEN
Luitenant Lippenslaan 66
2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT)
27/04/20 Van 19:30 tot 22:30 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Lars EVERAERT

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


DIT SEMINARIE GAAT DOOR VIA VIDEOCONFERENTIE.

Als belastingconsulent, accountant, boekhouder, bankier, verzekeraar of notaris kunt u geconfronteerd worden met de vraag of u een aangifte nalatenschap voor een klant wilt opmaken. De aangifte nalatenschap gebeurt in Vlaanderen aan de hand van een modelformulier, dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) ter beschikking stelt. Evenwel, bij het invullen van de aangifte dient u onder andere rekening te houden met recente wetswijzigingen en de vele Vlabel-standpunten ter zake.
Tijdens dit seminarie verneemt u wat de basiselementen en nodige stappen zijn om een aangifte van nalatenschap correct op te maken. Na deze opleiding kan u uw klanten met kennis van zaken helpen teneinde de aangifte als eindpunt van een geslaagde successieplanning vast te leggen.
Ook bijzondere aspecten bij het invullen van de aangifte komen aan bod, zoals de aangifte voor minderjarige of onbekwame erfgenamen en de schatting van onroerend goed in het kader van een nalatenschap. Tenslotte belichten wij de bijvoeglijke aangifte en het bezwaarschrift, zodat u het totaalplaatje krijgt van de fiscaal-juridische plichtplegingen na overlijden.
De spreker illustreert de opmaak van de aangifte nalatenschap aan de hand van praktijkcases.
U ontvangt een zorgvuldig uitgeschreven syllabus waarin alle thema’s van deze opleiding uitvoerig worden beschreven met voorbeelden. U krijgt uitgebreid de kans om uw eigen vragen te stellen.


Programma:
19.00u. Onthaal
19.30u. Start seminarie
21.00u. Pauze
22.30u. Einde seminarie

Locatie

HOTEL VAN DER VALK ANTWERPEN
Luitenant Lippenslaan 66
2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT)terug

Erkenning