Hoe sluit u fiscaal, zo optimaal mogelijk, het boekjaar van uw onderneming af?

HOTEL VAN DER VALK BRUGGE
Kapellestraat 146
8020 BRUGGE (OOSTKAMP)
28/01/20 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Donald VANDENBERGHE

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Het is een terugkerende zorg voor de verantwoordelijken van de boekhouding om minstens éénmaal per jaar een inventaris te maken van de activa en passiva en de jaarrekening op te stellen. De jaarrekening dient opgesteld te worden volgens de principes van regelmatigheid, oprechtheid en getrouwheid. De activa en passiva moeten correct gewaardeerd en geclassificeerd worden in de jaarrekening. Daarbij dient ook geopteerd te worden voor de fiscaal voordeligste manier. Dit zonder het getrouw beeld uit het oog te verliezen zodat derden over correcte informatie beschikken.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start seminarie
20.30u. Pauze
22.00u. Einde seminarie

Aansluitend is er nieuwjaarsreceptie.

Locatie

HOTEL VAN DER VALK BRUGGE
Kapellestraat 146
8020 BRUGGE (OOSTKAMP)terug

Erkenning