De nieuwe IBA polis beroepsaansprakelijkheid voor accountants- en boekhoudkantoren

WEBINAR
BRUGGE (OOSTKAMP)
9/02/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Gerrit VAN DAELE

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven.

Een van de effecten van de fusie tussen BIBF en IAB is de geboorte van een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants en boekhoudkantoren.
Heel wat accountants en boekhouders weten dat er een verzekering bestaat en dat die deel uitmaakt van hun lidmaatschap. Maar de draagwijdte van de polis is niet of nauwelijks gekend.
De IBA polis dekt in ruime mate bijna iedere aansprakelijkheid die een boekhouder of accountant kan oplopen, bij de uitvoering van diens opdracht voor de klant.
Dit seminarie bezorgt u op objectieve wijze een duidelijk inzicht in de waarborgen van deze polis.
Inhoud
Wat is aansprakelijkheid nu weer ?
- Extracontractuele aansprakelijkheid
- Contractuele aansprakelijkheid
Wet 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur
Inhoud van de polis :
- Aansluitingsvoorwaarden
- Omschrijving van de dekking
- Waarborgen
- Waarborguitbreidingen
. Wedersamenstelling
. Verduistering
. Waarborgen bij cyberincident
. Dubbel gebruik met de cyberverzekering ?
- Uitsluitingen
- premie
- Dekking in de tijd
- Schadebeheer


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
BRUGGE (OOSTKAMP)terug

Erkenning