Nieuw wetboek vennootschappen met bijzondere nadruk op de uitkeringstesten

VOKA
Kleinhoefstraat 9
2440 GEEL
28/01/20 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Patrick HUYBRECHTS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


DIT SEMINAIRE IS VOLZET. Er kan niet meer worden ingeschreven. Gelieve u, zonder inschrijving, NIET AAN TE MELDEN op het seminarie. U zal niet toegelaten worden!


Alle mogelijke uitkeringen, dus inclusief dividenden en uitkeringen van liquidatiereserves, worden vanaf 1 januari 2020 onderworpen aan zogenaamde testen.
Deze testen zijn verschillend naargelang de vennootschapsvorm!
Zo zijn de uitkeringen in de BV – zijnde wellicht de meest voorkomende vorm - onderworpen aan een dubbele uitkeringstest: een balanstest en een liquiditeitstest.
De balanstest houdt in dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
De liquiditeitstest stelt dat het besluit van de algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven voor een periode van minstens 12 maanden, haar schulden te voldoen.
Deze liquiditeitstest voegt bijgevolg een belangrijke dimensie toe aan de vraag of er een uitkeerbaar vermogen is. Deze rekenoefening zal in de praktijk meestal uitbesteed worden aan de cijferberoeper, waardoor een gedegen kennis onontbeerlijk is.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start seminarie
20.30u. Pauze
22.00u. Einde seminarie

Locatie

VOKA
Kleinhoefstraat 9
2440 GEELterug

Erkenning