Aftrek managementfee en bezoldigingstheorie

HUIS VAN DE BOUW
Tramstraat 59
9052 GENT (ZWIJNAARDE)
28/11/19 Van 19:30 tot 22:30 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Tim MELIS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Voor meer informatie

Isabelle (isabelle@kvabb.org)

Beschrijving


Sedert enige jaren stelt de fiscale administratie de aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in, maar sinds de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie, meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties, en het voeren van een bezoldigingspolitiek. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident.
Bovendien is thans ook de aftrekbaarheid van management fees minder zelfsprekend. De verschillende voorwaarden van aftrekbaarheid (artikel 49 W.I.B., het bewijs van werkelijke prestaties en een marktconforme vergoeding) komen onder meer aan bod.
Volgende vragen dringen zich dan op:
Zijn kosten gemaakt in het kader van privé onroerend goed altijd aftrekbaar ?
Is er desgevallend nog een relatie nodig met het doel van de vennootschap ?
Vormt artikel 49 W.I.B. een nieuwe antimisbruikbepaling?
Wat is het verschil tussen een bestuurdersbezoldiging en een management fee?
Zijn management fees steeds aftrekbaar ?
Hoe moet u de realiteit van de prestaties aantonen?
Zijn er alternatieven of andere oplossingen?
Tim Melis bespreekt de meest recente rechtspraak en gaat nader in op de vraag hoe u concreet uw dossier kan voorbereiden teneinde discussie met de fiscus te voorkomen. Er wordt afgesloten met concrete tips & trucks.Programma:
19.00u. Onthaal
19.30u. Start seminarie
21.00u. Pauze
22.30u. Einde seminarie

Locatie

HUIS VAN DE BOUW
Tramstraat 59
9052 GENT (ZWIJNAARDE)terug

Erkenning