Analyse van de jaarrekening

WEBINAR
HASSELT
2/02/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Patrick VALCKX

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Geachte,

De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven!

Een kritische financiële analyse van de jaarrekening vergt kennis van de grondslagen, de principes en de regels volgens dewelke de boekhouding en de daaruit voortvloeiende jaarrekening is opgebouwd. Alvorens te starten met een diepgaande doorlichting van de verschillende analysetechnieken moet het wettelijk schema van de balans en de resultatenrekening herwerkt worden.

U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio's. Alternatieve onderzoeksmethoden en –technieken om de liquiditeit en de financiële toestand van een bedrijf te peilen komen aan bod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de cashflowtabel evenals de meting van de ondernemingsprestaties aan de hand van verschillende rendabiliteitsratio’s op het niveau van de commerciële -en investeringsactiviteiten en het eigen vermogen.

Tevens wordt de aandacht gevestigd op valkuilen bij de analyse van de jaarrekening die dienen vermeden om pogingen tot creatieve voorstelling van de jaarrekening en manipulering van ratio's te detecteren en te doorprikken. U maakt kennis met diagnosetechnieken die erop gericht zijn de financiële gezondheid van de onderneming door te lichten en haar overlevingskansen in te schatten.

Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
HASSELTterug

Erkenning