FOD Financiën: btw-aangiften laattijdig ingeschreven in de rekening-courant door een informaticaprobleem

18/05/20

Door een technisch probleem werden sommige periodieke btw-aangiften, ingediend tussen 28 april en 12 mei 2020, laattijdig ingeschreven in de rekening-courant van de belastingplichtigen.

Dat heeft tot gevolg dat er:

  • rekeninguittreksels automatisch verstuurd worden met vermelding van onjuiste bedragen of ontbrekende aangiften die wel correct werden ingediend.
  • briefwisseling verstuurd wordt over een foutieve opnulzetting van de rekening-courant.

FOD Financiën stelt alles in het werk om dit probleem op te lossen zodat de betrokkenen hiervan geen nadeel zullen ondervinden.

U moet dus geen rekening houden met deze brieven als u in die periode toch een aangifte hebt ingediend.


terug