Opgelet: Voorstel Vereenvoudigde Aangifte: deadline 16.07.2020!

8/06/20

De spreker Pieter Debbaut wil volgende info met jullie delen:

Bijna 4 miljoen belastingbelastingplichtigen ontvangen dit jaar een VVA (voorstel van vereenvoudigde aangifte). Dat zijn er 730.000 meer dan vorig jaar. Indien het VVA inhoudelijk correct is, hoeft de belastingplichtige niet te reageren. In dat geval ontvangt hij automatisch op een later tijdstip zijn aanslagbiljet. Is het VVA niet correct of niet volledig, o.m. omdat bepaalde inkomsten ontbreken, of nog omdat uitgaven met recht op vermindering niet zijn vermeld, dan heeft de belastingplichtige de plicht om te reageren. Heeft de belastingplichtige een ‘papieren’ VVA ontvangen, dan kan worden gereageerd via het antwoordformulier waarop de aanvullingen en/of correcties kunnen worden vermeld. Gemakkelijker is het evenwel om het VVA elektronisch aan te passen via tax-on-web. Reageren via tax-on-web moet wel ten allerlaatste gebeuren tegen 16 juli 2020, ook wanneer de aangifte zou worden ingevuld door een mandataris! Kortom: is een VVA ontvangen dan heeft de mandataris niet langer de tijd tot 22 oktober om voor zijn klant een ‘geldige’ aangifte in te dienen.

Bovendien is bij KB van 30 april 2020 (Belgisch Staatsblad, 11 mei 2020) de mogelijkheid geschrapt om via MyMinfin de Administratie te laten weten dat men in de toekomst niet langer een VVA wenst te ontvangen.

Vriendelijke groeten,

Pieter Debbaut


terug