De sterkte van de wet volgens Aristoteles

13/07/20
"De gewoonte lichte aanpassingen aan te brengen aan de wetten is verwerpelijk. Zeker wanneer een wijziging slechts een kleine verbetering betekent, kan je maar beter blijven dulden dat wetgevers en advocaten een wet verschillend interpreteren...
Want uit zichzelf bezit een wet niet voldoende gezag om gehoorzaamheid af te dwingen. Wetten worden gehoorzaamd als de mensen eraan gewoon geraakt zijn, en dat vergt tijd! De neiging om ze voortdurend aan te passen schaadt zowel het aanzien als de macht van de wet." Aristoteles

terug