Forfaitairen krijgen uitstel tot 31.12.2020

27/10/20

'Forfaitaire belastingplichtigen' - uitstel indiening aangiften

Datum:

Om rekening te houden met de gevolgen van de corona-crisis is de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de ‘forfaitaire belastingplichtigen’ verlengd tot donderdag 31 december 2020, zowel voor de papieren aangiften als voor de online aangiften via MyMinfin (Tax-on-web).

De mandatarissen van de landbouwers (gewone en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met maandag 1 februari 2021 voor het indienen van een elektronische aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) (geen bijkomende termijn voor de papieren aangiften).

Bron FOD Financiën


terug