BNI: problematische dossiers

14/01/21

We ontvingen de laatste weken veel meldingen voor problemen met BNI-dossiers. Een aantal mandatarissen kregen noch via Tax-on-web, noch op papier toegang tot de aangifte. 

Om dit op te lossen, hebben we een tijdelijke oplossing kunnen regelen.

Gelieve alle kolommen van de template met nog resterende probleemdossiers in te vullen en ten laatste tegen 15/01/2021 door te sturen (limietdatum aangiften BNI) naar onderstaande e-mailadressen:

De FOD FinanciĆ«n zal voor deze dossiers een oplossing aanbieden (via TOW of op papier) en deze aangiften zullen niet als laattijdig beschouwd worden. U kan dan  voorrang geven aan de andere prioriteiten binnen uw kantoor. 

bron: ITAA


terug