Indieningstermijnen fiches - Inkomsten 2020

18/02/21
Geachte,

De indieningstermijnen voor de fiches zijn bekend gemaakt.
U kan hier alle indieningstermijnen raadplegen.

Fiche / AttestIndieningstermijn
Fiches 281.10 tot 281.30 (uitgezonderd 281.25) ten laatste op 28 februari
Fiches 281.60 tot 281.71 ten laatste op 28 februari
Fiches 281.80 tot 281.82 ten laatste op 28 februari
Fiches 281.00, 281.77 en 281.79 ten laatste op 30 maart 
Fiches 281.84 tot 281.88 ten laatste op 30 maart
Fiches 281.40 en 281.45 ten laatste op 30 april
Fiches 281.50, 281.90, 281.93 en 281.99ten laatste op 29 juniterug