Fiscus en mobiliteit

DE MONTIL NV
Moortelstraat 8
1790 AFFLIGEM (ESSENE)
5/02/20 Van 13:30 tot 16:30 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Yves VERDINGH

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


OPGELET NAMIDDASEMINARIE!! 13.30u. - 16.30u.

Overzicht en grondige bespreking van de verschillende fiscale aspecten verbonden aan de verschillende vormen van mobiliteit : de auto, de fiets, de motor, openbaar vervoer, dichter bij het werk wonen, mobiliteitsvergoeding etc. Zowel in hoofde van de genieter als de verstrekker, op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW.
De bedrijfsleider en zijn vennootschap
De bedrijfsleider heeft een bevoorrechte relatie ten opzichte van zijn vennootschap, hetgeen verklaart waarom transacties tussen de bedrijfsleider en zijn vennootschap op een bijzondere aandacht van de fiscale wetgever en van de fiscus kunnen rekenen.
In dit seminarie wordt nader ingegaan op de verschillende fiscale aandachtspunten, zowel in de personenbelasting (voordelen van alle aard, tenlasteneming van verliezen, …) als de BTW (onderwerping van de bestuurdersvergoeding aan BTW) en de vennootschapsbelasting (aftrekbaarheid van bestuurdersvergoedingen/management fees/tantièmes, bezoldigingstheorie,..).
Ook internationale fiscale aspecten (bestuurders in buitenlandse vennootschappen) en de aansprakelijkheid bestuurders voor de fiscale schulden van een vennootschap komen aan bod.

Programma:
13.00u. Onthaal
13.30u. Start seminarie
15.00u. Pauze
16.30u. Einde seminarie

Locatie

DE MONTIL NV
Moortelstraat 8
1790 AFFLIGEM (ESSENE)



terug

Erkenning