Uitkeringen in de BV en de CV: boekhoudkundig

WEBINAR
AFFLIGEM
11/02/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Patrick HUYBRECHTS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven! kristel@kvabb.org

UITKERINGEN IN DE BV EN DE CV: BOEKHOUDKUNDIG

Tijdens dit seminarie wordt er dieper ingegaan op o.a. volgende elementen:
- het toepassingsgebied van de uitkeringstesten
- de bevoegdheid van de algemene vergadering
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan
- de nettoactieftest, meer bepaald de berekening van het maximaal uitkeerbare bedrag
- de liquiditeitstest, meer bepaald toelichting van de ratio’s
- onterechte uitkeringen
- verwerking in de boekhouding
- correctie van de jaarrekening
- de verslagplicht
- sancties
- specifieke regeling inzake in- en uittreding zoals toegepast in de CVBA : wat is de nieuwe regeling bij de BV? Wat is de regeling bij de CV? Hoe uw klant adviseren met een bestaande CVBA? Wat is het statuut van het scheidingsaandeel en hoe wordt dit verwerkt: vennootschapsrechtelijk, boekhoudkundig en fiscaal?Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
AFFLIGEMterug

Erkenning