Nieuwe en aangepaste verslagen door het nieuwe WVV, welke verslagen, wanneer en hoe opmaken?

WEBINAR
AFFLIGEM
25/02/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Patrick HUYBRECHTS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven. (kristel@kvabb.org)

NIEUWE EN AANGEPASTE VERSLAGEN DOOR NIEUW WVV ! WELKE VERSLAGEN, WANNEER EN HOE CORRECT OPMAKEN … ? VOORBEELDEN EN MODELLEN JURIDISCH ONDERBOUWD.

Grote impact nieuw vennootschapsrecht op verslaggeving door accountant !

Bij elk dossier wordt u geconfronteerd met de nieuwe of aangepaste verplichtingen van het nieuw vennootschapsrecht.
Van het jaarverslag tot de ontbinding moet u de nieuwe verslaggeving correct toepassen. Daarom geeft dit kennisatelier u de praktische toepassingsgebieden en voorwaarden van die verslaggeving.
Nieuw of aangepast door WVV: financieel plan, uitkeringstest,vereffening, fusie, splitsing, WCO, ….

Het nieuw vennootschapsrecht heeft een grote impact op de verslaggeving door een accountant. Op basis van concrete voorbeelden en modellen,juridisch onderbouwd, krijgt u een praktisch, direct toepasbaar overzicht van de nieuwe verslaggeving.

Komen hierbij o.a. aan bod:
- Correcte verwerking van oprichting vennootschap en opmaak nieuw financieel plan.
- Hoe en wanneer jaarverslag opmaken: wanneer verplicht en wanneer aangeraden ?
- Verhoging van de inbreng door middel van inbreng in geld, inbreng in natura. Wat bij vermindering van de inbreng ? Hoe uitvoeren ?
- Inkoop van eigen aandelen
- Bijzondere algemene vergadering met goedkeuring van tussentijds dividend
- Uitkering van dividenden, tantièmes, eerdere inbrengen: “balanstest” en “liquiditeitstest”: hoe aantonen dat vennootschap haar schulden kan blijven betalen?
- De alarmbelprocedure : wanneer toepassen ? Hoe praktisch toepassen ?
- Verslaggeving in het kader van de WCO-wetgeving en actualiteiten naar aanleiding van de inwerkingtreding op 16 maart 2016 van de aanbevelingen van het interinstitutencomité.
- Verslaggeving inzake tegenstrijdig belang : voorwaarden en praktische toepassingen
- Discussies binnen het bestuursorgaan : hoe latere claims vermijden ?
- Uitkoopregeling tussen vennoten
- Verslaggeving bij ontbinding en vereffening : voorstel tot ontbinding, tussentijdse staten, plan van verdeling, ontbinding in één akte, sluiting van vereffening. enz.
- Gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering): notulen A.V.
- Buitengewone algemene vergadering met statutenwijziging en wijziging van het voorwerp

Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
AFFLIGEMterug

Erkenning