Implicaties van het nieuwe huwelijksvermogensrecht & erfrecht op de bedrijfsleider

WEBINAR
ANTWERPEN
22/02/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Liesbeth FRANCK

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven.

Het kan niet ontkend worden dat, in de huidige samenleving, de regels van het vennootschapsrecht in samenloop komen met de regels van het familiaal vermogensrecht. Denk hierbij zeker aan de gevolgen van een echtscheiding en erfopvolging en hoe dit een impact kan hebben op de aandelen van een (familiale) vennootschap of onderneming.
Bovendien hebben de hervormingen van de afgelopen jaren in beide rechtstakken (o.a. het nieuwe huwelijksvermogensrecht, de nieuwe erfwetten en het WVV) een impact op de regels voor bedrijfsleiders en aandeelhouders.
Het seminarie gaat uitgebreid in op de combinaties van deze (nieuwe) regelgevingen, de mogelijke valkuilen en de (proactieve) oplossingen.
Inhoud
In welke mate heeft een huwelijk gevolgen voor het statuut van mijn aandelen?
Kan ik tijdens het huwelijk een bedrijf opstarten en wat is het statuut van dit bedrijf?
Welke echtgenoot kan tijdens het huwelijk de stemrechten verbonden aan de aandelen uitoefenen?
Wat gebeurt er met de aandelen ingeval van echtscheiding?
Aan wie komen de opbrengsten, dividenden ed. toe? En wat met reserveringen binnen de vennootschap?
Hoe loopt de vererving van mijn vennootschap/onderneming indien ik geheel niets onderneem?
Kan ik mijn aandelen best voorafgaandelijk schenken?
Wat zijn punctuele erfovereenkomsten en hoe kan ik deze inzetten voor vermogensplanning?
Hoe werkt de maatschap in het kader van successieplanning?
Zijn de regels voor de schenking of vererving aan het gunsttarief voor familiale ondernemingen/vennootschappen veranderd?
enz. …

Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
ANTWERPENterug

Erkenning