Uitbreng van onroerend goed uit de vennootschap

WEBINAR
ANTWERPEN
29/11/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Philippe SALENS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven. kristel@kvabb.org


Regelmatig ervaart men de noodzaak om onroerend goed uit de (exploitatie-)vennootschap te halen. Specifiek wordt de uitbreng van onroerend goed naar de aandeelhouders belicht door vereffening en door kapitaalvermindering. Daarnaast een analyse van de uitbreng van onroerend goed door overdracht aan een andere (patrimonium-)vennootschap. Dit is een complex gegeven ! Essentieel is het om alle aspecten, burgerrechtelijk, vennootschapsrechtelijk en fiscaal, geïntegreerd te benaderen. Ondermeer: specifieke vennootschapsrechtelijke en fiscale knelpunten. onroerend goed dat via vruchtgebruik, erfpacht of opstal, in de vennootschap kwam. Wat als er meerdere aandeelhouders zijn: kan het onroerend goed naar één aandeelhouder gaan of altijd naar allen (in onverdeeldheid)? Fiscale optimalisatie. Welke formaliteiten naleven?


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
ANTWERPENterug