Toepassing en gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht

VAN DER VALK HOTEL BRUGGE
Kapellestraat 146
8020 BRUGGE (OOSTKAMP)
12/03/19 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Liesbeth FRANCK

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Voor meer informatie

Isabelle (isabelle@kvabb.org)

Beschrijving


Wat is voor u belangrijk bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht ?!
Het grondig veranderd huwelijksvermogensrecht trad, net zoals het nieuwe erfrecht, in werking op 1 september 2018.
Op een praktijkgerichte manier krijgt u de concrete impact van de belangrijkste krachtlijnen.
Concrete tips van toepassing in het nieuw huwelijksvermogensrecht!
Op basis van praktijkvoorbeelden en concrete cases krijgt u concrete tips voor de toepassing van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.
Wanneer is mijn groepsverzekering eigen, dan wel gemeenschappelijk?
Kan ik de langstlevende echtgeno(o)t(e) onterven ten voordele van mijn kinderen uit een vorige relatie?
Hoe kan ik me het beste beschermen tegen mogelijke schuldeisers?
Voor welk huwelijksstelsel kan ik opteren?
Wat zijn de mogelijke valkuilen van het 'wettelijk stelsel’?
Welke clausules kan ik voorzien in een huwelijkscontract en wat is de fiscale impact ervan?


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start seminarie
20.30u. Pauze
22.00u. Einde seminarie


Verkeerswijziging Kapellestraat: Komende van de E-40,afrit 9 of Hertsberge is het vanaf nu verboden om links af te slaan aan het hotel Van der Valk, volle witte lijn !
Verplicht doorrijden tot aan de rotonde en dan terugkeren aub.

Locatie

VAN DER VALK HOTEL BRUGGE
Kapellestraat 146
8020 BRUGGE (OOSTKAMP)terug

Erkenning