De impact van de coronamaatregelen op de personenbelasting

WEBINAR
BRUGGE (OOSTKAMP)
9/03/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Pieter DEBBAUT

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven (kristel@kvabb.org)


Het stilleggen van belangrijke delen van de economie heeft serieuze consequenties voor heel wat bedrijven en hun personeel. De federale, regionale en lokale overheden hebben dan ook geen andere keus gehad dan steunmaatregelen af te kondigen. Die maatregelen kosten handenvol geld en zullen wegen op de begroting.
Op lokaal niveau zal de coronacrisis ook volgend jaar nog gevolgen hebben en de fiscale inkomsten aantasten. De aanvullende belasting op de personenbelasting is een van de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten. Echter staat deze serieus onder druk. Meer dan 1 miljoen mensen zijn tijdelijk werkloos geworden, wat een onmiddellijke impact zal hebben op de fiscale inkomsten op arbeid.
De gemeenten, gewesten, … moeten er zich dus bewust van zijn dat de coronacrisis, samen met andere factoren, belangrijke repercussies zal hebben voor de gemeentefinanciën.
Zullen zij op zoek gaan naar nieuwe fiscale inkomstenbronnen? Zij zullen in ieder geval nieuwe fiscale stappen dienen te ondernemen.
Tijd dus om even stil te staan bij alle maatregelen en de fiscale impact.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
BRUGGE (OOSTKAMP)terug

Erkenning