Werken met aandelensoorten in de bv en de nv

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)
17/05/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Hans DE WULF

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven kristel@kvabb.org

Inhoud:
Aandelensoorten laten toe om een fijne verdeling van de controle en de winstverdeling tot stand te brengen tussen verschillende groepen van aandeelhouders.

Tijdens deze webinar bespreekt prof. Hans De Wulf de mogelijkheden om te werken met aandelen met verschillende winstrechten en stemrechten in de BV en de NV. Hij geeft weer welke toepassingsgevallen zich in de praktijk aanbieden en welke valkuilen opduiken. Veel aandacht gaat naar de nieuwe wettelijke regeling rond wijziging van soortrechten en de controverses die zij reeds heeft doen ontstaan.
O.a. de volgende vraagstukken worden opgelost:
- Hoe worden aandelensoorten geregeld binnen het WVV?
- Welke bepalingen zijn van toepassing voor de verschillende vennootschapsvormen?
- Wat zijn de formaliteiten om aandelensoorten tot stand te brengen en te wijzigen?
- Hoe kunt u ongelijke stemrechten toekennen aan verschillende aandelensoorten (aandelen zonder stemrecht, meervoudig stemrecht, voorwaardelijk stemrecht, stemrechten voor sommige beslissingen)?
- Hoe kunt u ongelijke winstverdelingsrechten toe kennen (aandelen zonder winstrechten, preferentiële winstrechten)?
- Kan men meervoudig stemrecht/preferente dividenden terug afschaffen? Zo ja, hoe?
- Is een 75% meerderheid voldoende voor de toekenning van meervoudig stemrecht aan sommige aandelen? Of is voor zulke “splitsing” unanimiteit vereist?
- Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen voor het werken met aandelensoorten?


Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar


Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)terug