Fiscale behandeling van dividenden - Soorten dividenden en bijhorende verslaggeving

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)
8/02/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Yves VERDINGH

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven kristel@kvabb.org

Inhoud:
VVPRbis, liquidatiereserves, vastklikken van reserves, kapitaalverminderingen, inkoop eigen aandelen: zie je het bos nog door de bomen?
– Hoe kan je de roerende voorheffing van 30 % drukken en met welke regels moet je rekening houden?
– Wat is het verschil tussen een dividend, een interim-dividend en een tussentijds dividend?
– Wat met de verplichte verslaggeving, balanstesten en liquiditeitstesten en wie is hiervoor verantwoordelijk?
Na de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn er een aantal fundamentele veranderingen op het vlak van de fiscale behandeling van dividenden binnen vennootschappen. Wie hier goed mee wil omgaan houdt best rekening met een aantal belangrijke aandachtspunten.

Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar


Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)terug