Brief aan minister Van Peteghem ivm afschaffing van de commerciële certificaten en de BTW-rekeninguittreksels

14/11/23
Geachte,

KVABB schreef een BRIEF aan minister Vincent Van Peteghem omtrent twee prangende problemen die cijferberoepers ondervinden bij het uitoefenen van hun dagtaken.
  • Afschaffing van commerciële certificaten en het niet raadpleegbaar zijn van eerder ingediende aangiften
  • Afschaffing van BTW-rekeninguittreksels
We hopen dan ook op een positief gevolg van de minister.

Vriendelijke groet,
Ludo Van den Bosscheterug