Nieuwsbrief KVABB - Nr. 03.2024 - mei 2024

27/04/24

De recentste nieuwsbrief is er!

U kan deze nieuwsbrief hier DOWNLOADEN.

Inhoud van nieuwsbrief 03.2024:

Voorwoord- Pagina 02

Converteerbare obligaties: flexibiliteit troef- Pagina’s 03 - 04

Opstalrecht en ontbinding vennootschap: liquidatiedividend of niet?- Pagina’s 05 - 07

Laattijdige aangiften, belastingverhogingen en aftrekverbod verliezen- Pagina’s 08 - 10

Fiscale weetjes in internationale context. Kijk niet enkel met Belgische bril- Pagina’s 11 - 13

Holdingconstructie en fiscaal misbruik—Cassatie fileert artikel 344 § 1 WIB92- Pagina’s 14 - 16

Grote veranderingen op til in het aansprakelijkheidslandschap- Pagina’s 17 - 18

Opgepast voor fiscaal misbruik bij afbraak– en heropbouwprojecten- Pagina’s 19 - 21


terug