Aspecten van fiscale procedures

VOKA
Kleinhoefstraat 9
2440 GEEL
24/09/19 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Ellen VANDINGENEN

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Voor meer informatie

Isabelle (isabelle@kvabb.org)

Beschrijving


Elke onderneming ontvangt wel eens vragen van de fiscus, en/of krijgt wel eens bezoek van de fiscus. Of het nu al dan niet gaat om een aangekondigd contact, een gewaarschuwde belastingplichtige is er twee waard.
In dit seminarie wordt aandacht besteed aan de verschillende fasen van de fiscale procedure en de rechtspositie van de belastingplichtige: welke rechten heeft hij, en vooral welke middelen staan hem ter beschikking (tijdens een fiscale controle)?
Voorts wordt aandacht besteed aan de hot topics in de fiscale rechtspraak van vandaag, en hoe u hiermee dient om te gaan. Denken we maar aan de veelvuldige rechtspraak over o.a. de bezoldigingstheorie: de relatie vennootschap – onroerend goed – bedrijfsleider blijft een speciaal gegeven. Tijd om hierbij minstens even stil te staan.Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start seminarie
20.30u. Pauze
22.00u. Einde seminarie

Locatie

VOKA
Kleinhoefstraat 9
2440 GEELterug