De ontbinding en vereffening in het nieuwe WVV

WEBINAR
GENT
24/06/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Jos MERTENS, Luc DE MEYERE en Leen DE VRIESE

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven - kristel@kvabb.org

De ontbinding en vereffening onder het WVV
Bij de ontbinding en de vereffening komen tal van vennootschapsrechtelijke, fiscale en boekhoudkundige aspecten kijken. Bovendien is de vereffeningsprocedure ingrijpend hervormd in het nieuwe WVV.

Alvorens deze procedure op te starten is het van belang een inventaris op te maken van de verschillende problematieken die tijdens de procedure zullen opduiken. Zo kan het raadzaam zijn een aantal voorbereidende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de procedure vlot en fiscaal optimaal verloopt.

Dit seminarie behandelt de juridische procedure en de boekhoudkundige en fiscale gevolgen (zowel voor de vennootschap zelf, als voor haar aandeelhouders) van de ontbinding en vereffening van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, zoals aangepast onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een greep uit de behandelde onderwerpen:

- Welke zijn de wijzigingen in de algemene vennootschapsrechtelijke procedure?
- Verschillen tussen vrijwillige en gerechtelijke ontbinding;
- Onder welke voorwaarden en hoe verloopt een ontbinding en vereffening in één akte (de zgn. turboliquidatie)?
- De juridische gevolgen van de samenloop van schuldeisers, de werking van de voorrechten en andere zekerheden van schuldeisers bij de vereffening en de verdeling. Statuut van de kosten en erelonen van de vereffenaar.
- Aansprakelijkheid van de vereffenaar?
- Welke boekingen dringen zich op na ontbinding?
- Kan een vennootschap na ontbinding nog fusioneren?
- Tijdelijk voortbestaan van passieve rechtspersoonlijkheid na afsluiting van de vereffening.
- Wat met een deficitaire vereffening?
- Aandachtspunten op het vlak van de vennootschapsbelasting ten name van de ontbonden vennootschap?
- Liquidatiereserves na liquidatie?
- Wat met de voorheen vrijgestelde reserves?
- Hoe worden voorschotten op de verdeling van het netto-actief behandeld?
- Btw-herzieningen?
- Welke zijn de fiscale gevolgen voor de aandeelhouders, natuurlijke personen of vennootschappen?
- Wat met het onroerend goed, uitkeringen in natura?
- enz.Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
GENTterug