Fiscale behandeling van ontvangen premies in hoofde van natuurlijke personen

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)
24/06/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Pieter DEBBAUT

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven.

Inhoud:
In deze webinar krijgt u een overzicht van de fiscale behandeling, a.d.h.v. van de rechtspraak, rechtsleer en standpunten van de rulingcommissie, van o.a. volgende premies ontvangen in hoofde van natuurlijke personen:
De Vlaamse jobbonus plus voor startende zelfstandigen;
De loonbonus;
De winstpremie;
De Vlaamse transitiepremie;
De Waalse financiële incentie ‘Airbag’;
De premie voor zelfstandigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
De Vlaamse jobbonus aan bepaalde werknemers;
Het loopbaanplan;
Coronapremies;
Overbruggingsrecht: crisisoverbruggingsrecht, relance- of heropstartoverbruggingsrecht en dubbel overbruggingsrecht;
De koopkrachtpremie;
De Vlaamse rentesubsidie bij renovatiekrediet;
De premie B-Home Brussel.

Tevens komt de fiscale behandeling van retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen (B.VL. Reg. 9 juli 2021) aan bod tijdens deze webinar.

Wie komt in aanmerking voor de premie?
Welke voorwaarden moeten vervuld worden?
Wat zijn de gevolgen bij niet naleven van de toepassingsvoorwaarden?
Hoeveel bedraagt de premie?
Vormt de retroactieve investeringspremie een belastbaar inkomen in hoofde van natuurlijke personen?

Tijdens deze webinar krijgt u aan de hand van praktische voorbeelden een overzicht van de toepassingsvoorwaarden, de voor- en nadelen, verbonden sancties, cumuleerbaarheid van premies, loonoptimalisatie via premies en fiscale behandeling van ontvangen premies in hoofde van natuurlijke personen.


Programma:
18.30u. Onthaal & inloggen
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)terug