Het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars in 2024

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)
21/10/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Méhdi ZAGHEDEN | Pieter BERGHMAN

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Inhoud:
Sinds 1 januari 2022 is het fiscaal statuut van de topsporter grondig hervormd. Recentelijk heeft de fiscale administratie een aantal circulaires gepubliceerd, met het doel om de genomen initiatieven te verduidelijken en te detailleren. Reden voor ons om het nieuwe statuut voor sportbeoefenaars te actualiseren.
In dit seminarie zal een actuele stand van de wetgeving worden weergegeven waarbij o.a. volgende topics aan bod zullen komen:
- De harmonisatie van het begrip "jonge sportbeoefenaar" en de voordelen verbonden aan dit statuut;
- Het fiscale topsportstatuut in België;
- Verscheidene sporten: paardensport, duursport, voetbal, …;
- De vergoedingen toegekend aan voetballers, trainers en voetbalmakelaars (inkomstenbelastingen en btw);
- Topsporters in het buitenland;
- Bijklussen in de sportsector;
- Premies voor doelpunten, …;
- Sponsoring;
- Btw-aspecten.


Programma:
18.30u. Onthaal & Inloggen
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)terug