Maatschap, stichting en trust

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)
25/11/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Olivier DE KEUKELAERE

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Inhoud:
Ouders en grootouders zijn tijdens hun leven meestal wel bereid om een deel van hun vermogen over te dragen aan de volgende generatie, mits ze daarover nog een zekere zeggenschap behouden. Ook de opbrengst van dat vermogen willen ze tijdens hun leven liefst geheel of gedeeltelijk behouden. Vaak is het ook de bedoeling dat de zeggenschap over het vermogen nog na het leven van de schenker op een welbepaalde manier georganiseerd blijft.
De maatschap lijkt hét instrument bij uitstek om afstand van vermogen en een georganiseerde zeggenschap met elkaar te verzoenen. Maar is dat ook zo? Of is de oprichting van een Belgische private stichting aangewezen?
In deze webinar wordt ook aandacht besteed aan de fiscale aspecten verbonden aan buitenlandse stichtingen, zoals de Liechtensteinse stichting. Is het nuttig een beroep te doen op de trust?
Onderwerpen die in dit seminarie al zeker aan bod zullen komen:
- voordelen/nadelen van maatschap, stichting en trust;
- de fiscale behandeling van maatschap, stichting en trust;
- uitkeringen door stichtingen en trusts en de belastbaarheid in de erf- of schenkbelasting;
- de inbreng van vastgoed in een maatschap, stichting en trust;
- het certificeren van activa om het in een stichting onder te brengen;
- do’s and don’ts bij het organiseren van het bestuur, dat uit familieleden én vertrouwenspersonen bestaat;
- de systemische aandachtspunten bij het gebruiken van controlestructuren in het kader van vermogensplanning.


Programma:
18.30u. Onthaal & Inloggen
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)terug