BTW-aspecten in de publieke en non-profitsector

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)
16/12/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Stefan RUYSSCHAERT

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Inhoud:
- Subsidies en btw: welke aard van subsidie en de wijze waarop ze worden toegekend maakt dat een subsidie onderhevig is aan btw?
- Autonome gemeentebedrijven en btw: AGB’s nemen een bijzondere plaats in buiten het btw-stelsel. Met welke bijzondere regels moet er rekening worden gehouden bij de oprichting en werking van een AGB?
- Onderwijs en btw: commercieel onderwijs is steeds belast met btw. Niet commercieel onderwijs is vrijgesteld van btw. Maar wat is de reikwijdte van deze vrijstelling?
- Lidgelden en btw: voor vzw’s zijn lidgelden vaak een van de belangrijkste financieringsbronnen. Door de betaling van lidgeld kunnen de leden genieten van het lidmaatschap van de vereniging en diensten die de vereniging verstrekt. De vraag stelt zich of op deze lidgelden bij verenigingen nu ook btw moet worden aangerekend.
- Gemengde btw-plicht: wanneer is en bestuur of vereniging gemengd btw-plichtig? Wat houdt dit net in?
- Sponsoring en btw: bij het ontvangen van sponsorgelden moet men ook rekening houden met het btw-aspect. Sponsorgelden zijn immers ontvangsten die in principe onderworpen zijn aan btw. Daardoor kunnen organisaties die voor hun overige activiteiten vrijgesteld zijn van btw ‘gemengd btw-plichtig’ worden. Maar welke vrijstellingen zijn er mogelijk?
- Btw vrijstellingen: welke vrijstellingen op btw zijn er mogelijk in de publieke en non-profit sector?
- Giften en btw: moet men btw betalen op de giften die men schenkt aan verenigingen?


Programma:
18.30u. Onthaal & Inloggen
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)terug