Ontbinding en vereffening van een VZW

WEBINAR
WEBINAR (Regio Brugge)
28/11/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Steven MATHEÏ

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Inhoud:
– Bespreking van de verschillende soorten waarbij een VZW kan ontbonden en vereffend worden: vrijwillige ontbinding, ontbinding van rechtswege of gerechtelijke ontbinding
– Bespreking van de verschillende vormen van fusies, splitsingen en omzettingen:
Fusie door ontbinding zonder vereffening
fusie na gewone ontbinding en vereffening
fusie ut singuli
inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid
omzettingen
Nietigverklaring van VZW's en administratieve schrappingen


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Brugge)terug