Omvorming van (oude) vennootschappen conform het WVV

WEBINAR
WEBINAR (Regio Geel)
25/04/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Patrick VALCKX

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org


Inhoud:
Sinds 01/01/2020 is het WVV ook van toepassing op de op 01/05/2019 al bestaande vennootschappen. De dwingende bepalingen van het WVV werden op die datum op hen van toepassing en tegen uiterlijk 01/01/2024 moeten zij hun statuten volledig in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV. De tijd dringt dus...
Voor de door het WVV afgeschafte (of beperkte) vennootschapsvormen geldt eenzelfde termijn: vóór 01/01/2024 moet elke commanditaire vennootschap op aandelen, landbouwvennootschap, economisch samenwerkingsverband, coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en oneigenlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een nieuwe rechtsvorm kiezen. Bij gebreke aan een dergelijke keuze wordt de nieuwe rechtsvorm met ingang op 01/01/2024 door de wet bepaald.
Uit de praktijk blijkt dat veel vennootschappen zich nog aan het WVV moeten aanpassen en dat de overgangsregels nog heel wat vragen doen rijzen.
Wat zijn de struikelblokken? Wat zijn de aandachtspunten? Dhr. Patrick Valkx licht ons deze materie toe met tal van voorbeelden.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Geel)



terug