Verslaggeving onder het WVV met specifieke aandacht aan omzetting van vennootschappen

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)
15/02/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Gislenus BATS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
Verslaggeving onder het WVV met specifieke aandacht aan omzetting van vennootschappen met toelichting van praktische ontwerpverslagen

In deze webinar neemt Ere-Bedrijfsrevisor Gislenus Bats ons mee in de verslaggevingen onder het WVV.

1) WVV verslaggevingen inzake:
* Ontbinding en vereffening van vennootschap
* Ontbinding en vereffening in één akte
* Ontbinding met in vereffeningstelling van de vennootschap
* Tussentijdse verslaggeving aan de ondernemingsrechtbank na 7e maand/13e maand
* Deeluitkering: toekennen van een voorschot op “Liquidatieboni”
* Sluiting van de vereffening

2) WVV Verslaggevingen inzake:
Omzetting van vennootschapsvorm met verslag van het bestuursorgaan en voor zover mogelijk het verlag van de 'Bijzonderste algemene vergadering van de aandeelhouders/vennoten.'
* Van BVBA naar BV
* Van N.V. naar NV
* Van N.V. naar BV
* Van COMM.VA naar NV
* Van V.O.F. naar VOF
* en/of Van V.O.F naar COMMV

Verdere inhoudspunten
1. Register van aandelen
2. Omzetting van vennootschapsvorm
3. “Nettoactieftest” en "Liquiditeitstest"
4. Verhoging van inbreng / kapitaalverhoging
5. Vermindering van statutaire inbreng en / of kapitaalvermindering
6. Vrijwillige ontbinding en vereffening


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)terug